انواع اختلالات روانی،شخصیتی ، خلقی بهداشت روانی و

گروه علوم اجتماعی وروان شناسی شهرضا

افسردگی خفیف عبارت است از افسردگی مزمن همراه با علایمی که خفیف تراست اما دراز مدت تراز علایم دوره های شدید افسردگی هستند. شروع افسردگی خفیف معمولا بی سر وصدا است و بسیاری از افراد متوجه تغییر در زندگی روز مره خود نمی شوند علایم ممکن است ازدوره ی کودکی و یا نوجوانی آغاز شوند ویا شاید تا سال ها هم ادامه داشته باشندعلایم شایع افسردگی خفیف عبارتند از :

1- ناتوانی از لذت بردن و دل زدگی

2-احساس بی حالی وخستگی

3-بی خوابی خواب زیاد و یا خواب نا راحت

4-گوشه گیری اجتماعی

5-یبوست ،بی اشتهایی یا پرخوری بیش از حد

6-از دست دادن میل جنسی

7-مشکل در تمرکز و تصمیم گیری

8-زیاد ایراد گرفتن و شکایت کردن

9-تحریک پذیری،بیقراری

10-احساس گناه شدید

۱۱ـ دردهای مختلف

برای افسردگی واقعی هیچ دلیل مشخصی وجود ندارد و عوامل اجتماعی، تربیتی، فرهنگی ،خانوادگی واختلالات هورمونی عوامل زیست شناختی نیز دراین باره موثر شناخته شده