موضوع : روانشناسی سلامت روانی کتاب روانشناسی سوم مفاهیم :سلامت روانی -– معیارهای سلامت روانی زمان :90دقيقه هدف های یادگیری: 1. با روانشناسی سلامت به عنوان شاخه ای از علم روانشناسی اشنا شوند . 2.عوامل ریسک رفتاری را بشناسند. 3.با مفهوم سلامت روانی اشناشوند. 4.تفاوت معیار حداقل و ایده ال را بدانند. 5. با معیارهای سلامت روانی اشنا شوند. انتظارات عملکردی : 1. فراگیران هدف روانشناسی سلامت را بیان کنند. 2. فراگیران عوامل ریسک رفتاری را شرح دهند . 3. فراگیر معیار سلامت روانی را در خود رعایت می کند. 4.فراگیر داشتن هدف در زندگی را به سلامت روانی ربط می دهد. 5. فراگیر بتواند با استفاده ازفایل های مختلفی که در اختیار او گذاشته شده نتایج مناسبی از معیار سلامت روانی به دست اورد. هدف کلی :اشنایی با روان شناسی سلامتی و معیار سلامت روانی پیش نیاز درسی : کلیات روانشناسی و مبحث رشد مراحل تدریس –( زمان 5 دقیقه ) سلام و احوالپرسی – حضور و غیاب – اشاره به مناسبت خاص ان روز- بازخورد تکالیف - شروع فعالیت مرحله (1 ) - ( زمان 5 دقیقه ) در پایان از فراگیران خواسته شود که به این سوال جواب دهند . برداشت خود را از اسلایدهای به نمایش گذاشته شده بنویسند؟ مرحله (2) – ( زمان 10 دقیقه ) با توجه به تعداد رایانه هاوفضای سایت دانش اموزان را به گروه های دو یا سه نفره تقسیم کنید . از انها بخواهید در کنار رایانه ها قرار بگیرند و پس از مطالعه ی کتاب درسی صفحات120-125 واژه های کلیدی ان ها را به همراه واژه های انگلیسی مربوط استخراج کنند . بخش اول –( زمان 30 دقیقه) از فراگیران بخواهید موضوع سلامت روانی را در اینترنت جستجو کنند و حداقل سه آدرس اینترنتی راشناسایی نمایند وپس از بررسی موضوع به سوالات زیر پاسخ دهندو نتایج حاصله را در فایلی ذخیره نمایند. 1-ایا محتوای پایگاه از اعتبار علمی برخوردار است؟ 2-چه برداشتی از مفهوم سلامت روانی به دست اورده اید؟ بخش دوم- (زمان 20 دقیقه ) از فراگیران بخواهید فایلهای اینترنتی که توسط دبیر در اختیار انها گذاشته شده را بررسی نمایند و سپس به سوالات زیر پاسخ دهند . تذکر: فراگیران پاسخ سوالات را در فایل مربوط به بخش اول مرحله 3 ذخیره نمایند. 1. وظيفه ي روانشناسان در جهت سلامت روانی افراد جامعه امروزی چیست؟ 2. نتيجه گيري شما پس از مطالعه فایل اینترنتی سلامت روان همچنین بقیه سایتهای معرفی شده معیارهای ایده ا ل برای سلامت روانی چگونه است ؟ بخش سوم )- ( زمان 10 دقیقه) از فراگیران خواسته شود یک جدول از عوامل ریسک های رفتاری در گذشته و امروزه در محیط P.Point رسم و ذخیره نمایند. مرحله چهارم –( زمان 10 دقیقه ). جمع بندی از مطالب درسی ارائه شده جمع بندی از مطالب درسی در محیط P.Pointتهیه شده که فراگیران با باز کردن فایل مورد نظر می توانند ان را مشاهده نمایند . سپس باید به این سوال پاسخ دهند 1-داشتن هدف در زندگی چگونه با سلامت روانی در ارتباط است ؟ 2-چگونه عزت نفس و پذیرش خود در ایجادسلامت روان به انسان کمک می کند؟ 3- خودشناسی چه تاثیری در سلامت روان دارد؟ ارزشیابی پایانی از فراگیران خواسته می شود فایلهای ذخیره شده از مراحل گذشته را در یک فلاپی کپی کرده وبه دبیرتحویل نمایند همچنین هدف از ارائه این مبحث مهم را بیان کنند .. تذکر : به هر گروه از فراگیران فلاپی که شامل فایل های ذخیره شده از برنامه های مختلف که در طول طرح درس استفاده می شود گذاشته می شود . تذکر : فراگیران به عنوان تکلیف جلسه اینده می باید مطالبی ازسایتهاو کتابهای معرفی شده در رابطه با معیارهای سلامت روانی تهیه کنند وبه صورت اسلاید متحرک ویا در برنامه word تایپ نمایند وبه دبیر تحویل دهند . •باید توجه شود به وسیله سایتهای اینترنتی که معلم به دانش آموز میدهدبه افزایش دانش او کمک زیادی می کند • از دانش آموز خواسته می شود بعد ازدرس به سایهای اینترنتی مربوطه مراجعه و مقاله های مفیدی را برای جلسه آینده آماده کند طرح درس به روش IT تهیه و تنظیم: حميده طالبيان