MamboLearn.com
 
 
Home arrow طرح درس از کتب درسی arrow خانه مهر شهرضا arrow طرح درس روان شناسی براساس طریقه پویا
طرح درس روان شناسی براساس طریقه پویا چاپ ارسال به دوست

بسمه تعالي

 

مشخصـات طـرح

 

غلامـعباس کوچکـی راوندی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مدرس واستاد مشاور تربیت معلم امام خمینی (ره) کاشان و دانشگاههای آزاد کاشان و نراق

 

آدرس:

کاشان، خیابان زیارتی، چهارراه تربیت، جنب مدرسه            شیخ فضل ا.. نوری،کوچه شهید امیری،کوچه شهید جنت پ 37

 

تلفن: 5571238  -  همراه: 4677 264 0913

 

 

طرح پيشنهادي: گروه پويا

هدف: انتقال مفاهيم توسط دانش آموزان به يكديگر

روش كار: گروه بندي كردن دانش آموزان به دسته هاي 4 الي 5 نفر 

ملاك گروه بندي: هر گروه شامل دانش آموزان ضعيف و متوسط و پيشرفته

طريقه اجراي روش پويا در كلاس

در مرحله اول: بعد از ورود به كلاس و حضور وغياب دانش آموزان درس جديد به طور انفرادي توسط دانش آموزان روخواني شد و بعد از اتمام كليه اجزاء و مطالبي كه قصد تدريس آن را داشته روي تخته نوشته وتدريس آغاز گرديد. هر مطلب با توجه با مطالب تخته توضيح داده شده و دانش آموزان در  اين مرحله فعال بودند. چون در حين تدريس مفاهيم داده شده و دانش آموزان در اين مرحله كاملا فعال بودند چون در حين تدريس مفاهيم با همكادي دانش آموزان بررسي گرديد و فضاي مناسب جهت مفهوم سازي صورت گرفت و از بچه ها به شكل گروهي و انفرادي براي تحليل ورسيدن به معاني اصلي كمك گرفته شد و از مثالها و نمونه هايي كه دانش آموزان براي مفاهيم به ذهنشان مي رسيد استفاده گرديد و در پايان تمام مفاهيم و مطالب مورد نظر تدريس شد و در پايان از بچه ها سوال گرديد كه آيا مفاهيم و معاني را خوب درك كرده اند واگرجايي از ابهامات وجود داشت مجددا تكرار وتمرين گرديد.

در مرحله دوم: دانش آموزان به گروه هاي 4 و 5 نفره كه شامل بچه هاي ضعيف و متوسط و پيشرفته بود تقسيم گرديدند و يك مفهوم و يا يك معاني درنظر گرفته شده و از گروه ها خواسته شد مدت 5 دقيقه روي اين مفاهيم تعمق نمايند و در اين حين دانش آموزان هر گروه شروع به تبادل نظر و انتقال مفاهيم توسط يكديگر نمودند و در اين ميان دانش آموزان ضعيف نيز فعال بودند وسعي نمودند كه مطالب جديد را فراگيرند.

در مرحله سوم: پيش از اين مدت درنظر گرفته شد دبير مربوطه سوالي را از بين همان مفاهيم طرح مي نمايد و ازگروه ها به صورت انفرادي مي پرسد و دانش آموزان در هر گروه آمادگي كامل را براي پاسخ دادن ازخود نشان دادند. درواقع مفاهيم بين دانش آموزان منتقل گرديد و پس از سوال و جواب از اكثريت دانش آموزان به اين نتيجه رسيديم  كه همه مطالب را خوب فرا گرفته اند.

نتيجه: 1. اين روش دانش آموزاني كه افت تحصيل ندارند موفق به درك كامل مطالب مي شوند و آمادگي لازم را جهت جواب دادن پيدا  مي كنند.

2. از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اطمينان حاصل گرديد.

3. مفاهيم جديد توسط دانش آموزان به يكديگر منتقل گرديد.

4. دانش آموزان مي توانند از فرصت كافي جهت مطالعه در كلاس استفاده نمايند.

5. اشكالات و ابهامات دانش آموزان در كلاس برطرف مي شود.

6. همه دانش آموزان در اين روش فعال هستند.

7. معلم بيشتر نقش نظارت كننده و هدايت كننده رابه عهده دارد.

8. نتيجه ارزشيابي درجلسات بعدي شايان توجه خواهد بود.


روش تدريس: مراحل نه گانه (استقرايي)

مرحله اول: پاسخ خاص

 معلم با استفاده از فيلم و يا اسلايدي كه نمايش مي دهد يا تصاويري كه به كلاس آورده پس از يك گردش علمي و با استفاده ازتجربيات قبلي دانش آموزان مي پرسد: چه مي بينيد: چه مي شنويد؟ چه ملاحظه مي كنيد؟  فهرستي راتهيه كنيد از همان اطلاعات خودتان در مورد مطلب جديد يعني در اين مرحله در هر موضوعي كه باشد با خلاقيت معلم دانش آموزان فهرستي مشترك از آنچه در مورد موضوع است تهيه مي كنند.

مثال: در مورد درس انواع حافظه (به نوع حافظه- علت هاي به ياد سپاري- فراموشي- عدم يادگيري- تمركز حواس- تحليل حافظه) در مورد بيماري هاي رواني (در موردانواع بيماري هاي رواني كه آشنا هستيد- تيپ هاي متفاوت دليل بروز بيماري ها)

مرحله دوم: زنجيركردن

به معناي دسته بندي يا طبقه بندي كردن ميباشد. معلم مي پرسد كدام را مي توان در يك گروه يا دسته قرار داد و از دانش آموزان مي خواهد كه موارد فهرست شده را براساس خصوصيات مشترك در گروه هاي مختلف جاي دهند.

مثلا: در حافظه علت هاي به خاطر آوري و علت هاي فراموشي را در دو طبقه مشخص كنند و مربوط به كدام نوع حافظه مي باشد يا در بيماري هاي رواني بيماري هاي رواني كه از محيط ايجاد شده يا بيماري هاي رواني اجتماعي يا  ژنتيكي را طبقه بندي كنند. با مشاهده فيلم و توضيحات معلم يا گردش علمي كه مي روند.

مرحله سوم: تكوين مفهوم به معناي انتخاب يك عنوان مناسب

 معلم مي پرسد چه عنواني براي اين مفهوم  جالب است. مثلا براي حافظه: فراموشي ها: كوتاته مدت، موارد به خاطر آورده شده بلندمدت

مثلا براي بيماري هاي رواني: مشابه بيماري هاي ذهني= ذهني/ مشابه بيماري هاي رفتاري= اختلافات رفتاري= مثلا اختلال در خواندن، در حساب كردن، لغت تحصيلي، ترك تحصيل، ديرآموزي= را اختلال يادگيري نام گذاري مي كنيم.

مرحله چهارم: ژرف نگري مفهوم

معلم سوال مي كند چه ويژگي هاي موجب شد كه ما اين موارد را در يك دسته قرار دهيم. دانش آموزان ويژگي ها و  دلايل و شاخصهايي را كه موجب شده اين موارد را در اين طبقه قرار دهند پس از مشورت بيان مي كنند.

معلم به چه علت شما اختلال در خواندن را جزو اختلال در يادگيري نام گذاري كرديد؟

مرحله پنجم: زنجيركردن نمودها

معلم اطلاعات دانش آموزان را در مورد ويژگي هاي موارد مذكور سازماندهي مي كند و داخل جدول قرار مي دهد.

 

ويژگي بيماري

ناكامي

فشار استرس

افسردگي

تعارض

نام بيماري

وسواس

كمرويي

ترس از تنبيه

عدات ناپسند

 

 

 

 

 

ويژگي حافظه

حافظه حسي

كوتاه مدت

بلند مدت

تعارض

ياد سپردن و تكرار

رمزگذاري

فراموش كردن

بنيادي و شنوايي

 

 

 

×

 

 

×

×

×

 

مرحله ششم: ايجاد كاربرد قاعده

در اين مرحله دانش آموز مشورت كرده وآنچه كه در ذهنش است يك يا چند تعريف با توجه به داخل جدول بيان مي كند. مثلا با توجه به ويژگي هايي كه در جدول حافظه نوشتيم يك تعريف براي حافظه كوتاه مدت يا بلندمدت بگوييد

مرحله هفتم: استفاده از فرضيه و قاعده

در اين مرحله چند مورد مثال مي زنيم و از دانش آموز مي خواهيم در مورد آن نظر بدهد كه آيا اين مورد جديد به آن مفهوم تعلق دارد و دانش آموز بله يا خير بگويد. مثلا آيا وسواسي جزو بيماري هاي رواني است؟

مرحله هشتم: حل مساله

 در اين مرحله دانش آموزان دلايل خود را در رابطه با موارد مثال زده بيان مي كنند كه چرا بله يا خير گفتند. چرا اختلال در نوشتن بيماري رواني نيست و چرا وسواس بيماري رواني است؟

دانش آموز باتوجه به ويژگي ها كه ياد گرفته ذكر مي كند.

مرحله نهم: تاييد

دانش آموزان نمونه هاي ديگري از موارد ذكر شده در داخل جدول را ليست كنند كه مي توانند  اين كار را به صورت گروهي و مشورتي انجام دهند. مثلا ليستي از اطلاعات كه در حافظه بلندمدت شما مانده بنويسيد. بيشتر چه اطلاعاتي از حافظه پاك ميشود. ليست  كنيد. ليستي از بيماري هاي رواني تهيه كنيد.


نام درس: حافظه و مراحل پردازش اطلاعات مهم در حافظه

 مدت جلسه: 90 دقيقه                                                  پايه: سوم دبيرستان

تعداد دانش آموزان: 28 نفر                                           سال تحصيلي: 86-1385

تهيه كننده: غلامعباس كوچكي راوندي                            دبير دبيرستان: استاد تمنايي

موضوع درس: حافظه و انواع آن و اصول مهم در حافظه

روش هاي تدريس: روش استقرايي و به طور كلي تلفيقي روش پرسش و پاسخ روش شبكه بازيابي- روش استفاده از عكس- روش بازي كلاسي و گروهي)

ابزار و وسايل مورد نياز: اورهد يا اوپك- نردبان- تصاوير مختلفي از اشكال ميوه ها حيوانات يا اجسام- كارت حافظه

هدف كلي درس: آشنايي دانش آموزان با انواع حافظه-  نوع كاركرد و مراحل پردازش و طرق كسب اطلاعات 

هدف جزئي: آشنايي با مفهوم حافظه- آشنايي با انواع حافظه (...) و شناخت عوامل موثر در تشكيل حافظه ويادگيري. آشنايي با اصول مهم در حافظه وشناخت عوامل مهم در تحليل حافظه آشناي با مراحل پردازش اطلاعات در حافظه


هدف هاي رفتاري

الف) انتظار مي رود دانش آموزان پس از پايان درس بتوانند به هدف هاي رفتاري زير در حيطه شناختي دست يابند.

1. دانش آموزان بتوانند حافظه را تعريف كنند. (سطح دانش)

2. دانش آموزان بتوانند انواع حافظه را بيان كنند (سطح دانش)

3. دانش آموزان بتوانند اصول مهم در حافظه و نحوه پردازش اطلاعات در حافظه را بيان كنند (سطح دانش)

4. دانش آموزان بتوانند با نگاه به تصاوير مختلفي ازشكلها- حيوانات- اجسام روي ميز را تشخيص دهند (سطح به كاربستن) بازي ببين و بگو

5. دانش آموزان بتوانند حافظه كوتاه مدت و بلندمدت و حسي را از نظر عوامل موثر تشكيل دهنده آنها با هم مقايسه نمايند. (سطح تجزيه و تحليل)

6. دانش آموزان بتوانند نقش عوامل مهم در حافظه و اصول مهمي كه در حافظه نقش دارند بيان كنند (سطح دانش)

7. تاثير محيط بر كاركرد حافظه و تقويت يا تحليل حافظه را توضيح دهند (سطح دان)

8. مراحل سه گحانه پردازش اطلاعات را ذكر كنيد (سطح دانش)

ب) انتظار مي رود دانش آموزان پس از پايان درس بتوانند به هدف هاي رفتاري زير در حيطه عاطفي دست يابند.

1. دانش آموزان در موقع نشان دادن عكس ها يا فيليم از خود انگيزه نشان بدهند.  (سطح توجه و دريافت)

2. دانش آموزان به طور فعالانه به پرسش هاي معلم در مراحل مختلف تدريس پاسخ دهند (سطح پاسخ دادن)

3. دانش آموزان در موقع تكميل جداول شبكه بازيابي، همكاري و مشاركت گروهي انجام دهند (سطح ارزشگذاري)

4. دانش آموزان در موقع بازي كلاسي با كارتها يا بازي پومين (حافظه) مشاركت و انگيزه كافي داشته باشند (سطح متوجه و دريافت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به پیشگاه مقدس عزیزان عالم وجود ................

..... بالاترین و برترین سفیر الهی، خاتم الانبیاء، نبی مکرم اسلام

*حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم

... وجود مقدس فخرالبشر، مولود کعبه، اول مظلوم عالم، شهید محراب

*حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام

... ام الائم، حبیبه رسول خدا، لیله قدر اولیاء، اولین شهیده راه ولایت

*حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

... سرور جوانان اهل بهشت، کریم اهل بیت، سالار شهیدان

* حضرت امام حسن مجتبی و امام حسین علیهماالسلام

 

 

 

 

موضوع درس: حافظه چیست؟ و انواع حافظه و مراحل سه گانه پردازش اطلاعات

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با حافظه و کارکرد آن و مراحل آن

روشهای تدریس: روش پرسش و پاسخ، روش سخنرانی، شیوه بازگوی، روش استقرایی (پویا)، نمایشی و بازی (تلفیقی)

اهداف کلی:

آشنایی با چگونگی سیستم حافظه و کارکرد آن

آشنایی با عوامل مهم در حافظه

آشنایی با چگونگی کارکرد حافظه و نحوه به یادسپاری اطلاعات

اهداف جزئی:

آشنایی دانش آموزان با فرایند یادگیری

آشنایی دانش آموزان با چگونگی به خاطر سپاری اطلاعات

آشنایی دانش آموزان با چگونگی عملکرد حافظه

آشنایی دانش آموزان با عواملی که می تواند در تقویت حافظه نقش اساسی داشته باشد.

آشنایی دانش آموزان با انواع حافظه ها (حسی- رویه ای - ...)

اهداف رفتاری:

انتظار می رود دانش آموزان پس از پایان درس بتوانند به اهداف زیر دست یابند.

دانش آموزان بتوانند حافظه را تعرف کنند.

دانش آموزان بتوانند هر دو نوع حافظه اولیه و ثانویه را نام برده توضیح دهند.

دانش آموزان بتوانند تاثیر عوامل فیزیکی و محیطی را در رشد و تقویت حافظه و نحوه به یاد سپاری آن را بیان کنند.

دانش آموزان بتوانند اشکال مختلف حافظه را توسط تجربیات خود طبقه بندی کند و بکشند پای تابلو

مراحل تدریس: سلام واحوالپرسی،حضوروغیاب، ارزشیابی تشخیصی، ایجاد انگیزه، تدریس

در ارزشیابی تشخیصی جهت اطلاع معلم از یادگیری دانش آموز سوالاتی از وی بصورت شفاهی و یا کتیب پرسیده می شود و بعد از اطمینان با توجه به اطلاعات ضمنی که دانش آموزان از تدریس جدید دارند سوالاتی را مطرح می نماییم و سعی می کنیم ایشان را به سمت درس هدایت نمائیم. دراین بین موارد مهم کلیدی را نیز روی تابلو می نویسیم و بعد از دسته بندی مرتب آنها سعی می کنیم به دانش آموزان موارد جدید را  نیز آموزش دهیم و با هدایت آنان مطالب را دسته بندی کرده توضیحات بیشتر را می دهیم. برای اینکه حواس ایشان را بیشتر به درس جلب نمائیم هر از گاهی نیز با صدا کردن اسم آنان و تکرار مطالب و پرسش سعی در عمیق ترکردن درس می نمائیم. البته برای تنوع گاهی نیز می توان سوالات را از قبل تکثیر نمود و در انتهای کلاس به دانش آموزان داد تا بتوانیم هم ارزشیابی از کار خودمان کرده باشیم و هم دانش آموزان را محک زده باشیم.

 

 

جمع بندی و تعیین تکلیف: برای تکرار مطلب و تاثیر  بیشتر در یادگیری صفحانی از دروس قبلی و همچنین درس جدید را برای آنان تعیین، تا در جلسه بعد آماده و پاسخ  دهند.

برای تعیین طرح درس سالانه ضمن مشخص کردن کل صفحات کتاب، تعداد هفته های سال تحصیلی، تعداد تعطیلی ها، تعداد جلسات، تعیین روزها و جلسات امتحانات داخلی، جلساتی برای دوره و پرسش های شفاهی کلی از تمام کلاس، برنامه ریزی می نمائیم.

کل کتاب: 172 صفحه                              تعداد هفته: 30

تعداد جلسات: 60                                   تعداد تعطیلی:4

روز های امتحان با تعطیلات ضمنی: 7                   دوره کتاب و پرسش کلی: 4

45 جلسه برای تدریس و به طور تقریبی 3 صفحه برای هر جلسه باید تدریس صورت بگیرد. البته با توجه به شرایط کلاس، تعطیلی هایی که ممکن است برای آلودگی هوا و یا روزهای برفی پیش بیاید برنامه  و روند تدریس را حتما هماهنگ می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت معلم

ابزار و وسایل مورد نیاز

فعالیت فراگیران

زمان

ر

مراحل تدریس

روش

محتوا

نوع فعالیت

روش

1

سلام و احوالپرسی

انجام حضورو غیاب

ـــ

ـــ

دفتر کلاس

نشان دادن عکس العمل

پاسخ دادن

1 دقیقه

2

 

 

1- از سولات درس قبلا پرسش شود. برای رسیدن به مفهوم حافظه

2- چند سوال از تجربیات دانش آموزان

مثلا الف) روز اولی که به کلاس اومدم در مورد چی حرف زدم؟

ب) معلم کلاس اولتان فامیلیش چی بود؟

کلام معلم

پاسخ دادن

دست بلند کردن و انتخاب از سوی معلم

2 دقیقه

3

ایجاد انگیزه

بازی گروهی

نمایش عکس

1- با دقت به تصاویر نگاه کنید.

2- حالا تصاویر را نام ببرند بدون نگاه کردن

نردبان بر حسب موقعیت

تصاویر

نشان دادن

تماشای عکس ها

1 دقیقه

4

ارتباط پیش نیازها با اهداف جدید

 

1- کارتهای زیادی در اختیار بچه ها

2- بچه ها با دقت به جای کارتها و تصاویر بر عکس شده نگاه و کارت را انتخاب می کنند

3- برنده را انتخاب و می گوئیم چرا برنده شدی؟ چکار کردی؟

4- به دلیل او توجه کرده و کسی که دلایل منطقی ارائه داد را روی تابلو یادداشت می کنیم.

5- آیا می توانید بگوئید که چرا ما بعضی اوقات بعضی چیزها بیشتر در خاطرمان می ماند.

ـــ

پاسخ دادن و مشارکت در بحث

دست بلند کردن و پاسخ دادن

10 دقیقه

5

تدریس اهداف 1و 6

 

توضیح در خصوص مطالب کتاب از طریق طبقه بندی و اجرای روش استقرایی

اورهد

توجه نشان دادن

نگاه به تصویر و گوش کردن به کلام معلم

3 دقیقه

6

تدریس اهداف 2 تا 5

پرسش و پاسخ شبکه بازیابی

1- متن کتاب که 3 پاراگراف مورد موضوعات این اهداف می باشد، در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و آنها با خواندن متن جدول را پر می کنند

2- با توجه به تصاویری که دیدی ما می خواهیم بدانیم مطالبی که ما یاد می گیریم در کدام حافظه ما ثبت می شود.

تصاویر اورهد فعالیت های کتاب

پرکردن جدول به صورت گروهی پاسخ به پرسشها

انجام فعالیت به صورت گروهی

دست بلند کردن و پاسخ دادن

7 دقیقه

7

انجام ارزشیابی مرحله ای

پرسش کتبی

طراحی سوال بصورتی که دانستنیها، مهارتها و نگرش ها را بررسی کنید.

1- .................

2- ...............

3- ..............

سوالات تکثیر شده پاسخ سوالات اورهد

 

پاسخ دادن به صورت انفرادی

4 دقیقه

8

تدریس اهداف 7و 8

پرسش و پاسخ شبکه بازیابی

تعدادی پرسش و پاسخ در سطوح مختلف

و

1- با مشورت با دوستان خود و کمک گرفتن از کتاب جدول کامل کنید.

2- ...................

3- ................

تصاویر اوپک اورهد تصویر شبکه بازیابی

پاسخ به پرسشها

دست بلند کردن و پاسخ دادن

انجام فعالیت ها به صورت گروهی

5 دقیقه

9

جمع بندی و مرور اهداف

پرسش و پاسخ شفاهی

سوالات معلم در زمینه اهداف رفتاری 1 تا8

ـــ

پاسخ دادن به پرسشها

پر کردن جداول

پاسخ به صورت داوطلبانه و انفرادی

2 دقیقه

10

تعیین تکلیف برای جلسه آینده

طرح سوال

در مورد فعالیتهای داخل کتاب در هر مورد تحقیق کنید و انجام دهید بصورت گروهی معرفی کتابهایی در زمینه فوق برای دانش آموزان

کتابهای مورد نظر

توجه نشان دادن

یادداشت کردن سوال مورد نظر

2 دقیقه

 

جدول شبکه بازیابی شماره 1:

نوع

کوتاه مدت

بلند مدت

حسی

بینایی و شنوایی

به یاد آوردن

تست زدن

نوک زبونم

رمز گذاری

 

 

 

×

 

×

×

 

×

×

 جدول شبکه بازیابی شماره 2:

نوع

رویه ای

ادراکی

حاضر

 

 

 

 

 

 

×

 

آن کس به مقصود می رسد که به مقصد رسیدن خویش را باور داشته باشد

 

 

 

 

 

عوامل موثر در یادگیری

1)    عوامل زیستی و محیطی:

الف) آب و هوا

ب) تغذیه: ویتامین ها، املاح کربوهیدراتها، قندها

خوراکیهای مفید:

1- مویز(کشمش) 2- انار: پیه های اطراف: میوه های قرمز (تصفیه کننده خون) 3- عسل با زعفران 4- پیاز 5- سفیده تخم مرغ 6- زرده تخم مرغ (کولین) 7 آب: 6 تا 8 لیوان  8- ماء الشعیر 9- جوانه گندم 10- اکسیژن رسانی: 1) شیر 2) طیور 3) گوشت قرمز

حافظه: پروتئین: آمینو اسیدها                                                              تمرکز: B3

پ) سلامت حواس پنجگانه

ت) بیماریهای جسمی

2) عوامل روانی: الف) اضظراب و نگرانی ب) هر نوع بیماری روانی ج) خاطرات دردناک (مانیک) دپرس

د) انگیزه و هدف: علاقه به موضوع ، رقابت سالم ، پاداش

3) عومل اجتماعی: محیط فرهنگی و اجتماعی : مدرسه، محیط خانواده، آلودگی صوتی محیط، تنبیه و تشویق

 

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com