برای دانلود فایل لطفا اینجا کلیک کنید


طرح درس دوم برای تدربس دوم درس پژوهی درخصوص درس چهاردهم که درفروردین ماه97 به انجام رسید.