برخی ازپرسش ها جنبه مفهومی وعملکردی دارند ومخصوص دانش آموزان علاقه مند به مباحث جامعه شناسی است.


برای دانلود فایل لطفا اینجا کلیک کنید


شادکام باشید ومراقب سلامتی خود وخانوادهای گرامیتان باشید